Regulamin karty rabatowej

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Promocji „karta rabatowa”, która to karta wystawiana jest przez Oneness Bat-Erdene Sp. J., z siedzibą w Gdyni, ul. Władysława IV 46, 81-395 Gdynia, NIP 5862351846, zwany dalej Wystawcą i administratorem danych osobowych.
 2. Z kuponu można skorzystać poprzez dokonanie zakupów tylko i wyłącznie w siedzibie firmy lub w sklepie internetowym Wystawcy, z zarejestrowaną domeną pod adresem: www.oneness.pl, składając zamówienie w dowolnej oferowanej przez Wystawcę formie.
 3. Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na wszystkie świadczone usługi w naszej firmie w sposób następujący:
  1. 10% w przypadku zakupu 5 zabiegów,
  2. 15% w przypadku zakupu 10 zabiegów.
 4. Uczestnikiem Promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kartę rabatową i zrealizować go za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. Karta rabatowa jest kartą imienną. Obsługa firmy może zażądać przedstawiania dokumentu potwierdzającego tożsamość użytkownika karty.
 6. Karta rabatowa jest ważna przez trzy miesiące od daty zakupu.
 7. Warunkiem otrzymania karty rabatowej jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego potwierdzającego zapoznaniem się z regulaminem.
 8. Karty rabatowe nie mogą być sumowane (w jednej transakcji zakupu można użyć tylko jednego kuponu).
 9. Karta rabatowa może obniżyć tylko i wyłącznie cenę świadczonej usługi i ma zastosowanie tylko dla usług oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć karty dla usług które mają już obniżoną cenę, cenę promocyjną.
 10. Kartę rabatową można użyć najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności.
 11. Karta rabatowa nie podlega zwrotowi.
 12. Jeżeli karta została użyta niezgodnie z regulaminem, Wystawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kartę, o czym poinformuje Uczestnika promocji.
 13. Wykorzystanie karty oznacza zgodę Uczestnika promocji na warunki niniejszego regulaminu.
 14. Regulamin korzystania z karty rabatowej jest dostępny na stronie oneness.pl/regulamin-karty-rabatowej
 15. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzenia Akcji promocyjnej „karta rabatowa”. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej. Dane osobowe klientów nie są udostepniane osobom lub podmiotom trzecim.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2020 r.